BẢNG GIÁ CÔNG NGHỆ CAO

DỊCH VỤ TẮM TRẮNG
Dịch vụ Chi Phí
Tắm trắng Bio light 4D 3.000.000 VNĐ/1 buổi
Tắm trắng Hi-Shine 3D 3.000.000 VNĐ/ 1 buổi
Tắm trắng Swiss Cell 24K 3.500.000 VNĐ/ 1 buổi
Tắm trắng Collagen 16+ 1.500.000 VNĐ/ 1 buổi
Tắm dưỡng tự nhiên bằng cám gạo 1.400.000 VNĐ/1 buổi
Tắm dưỡng tự nhiên bằng tổ yến 2.700.000 VNĐ/1 buổi
Nhuộm trắng da siêu tốc 360 độ 45.000.000 VNĐ
Thay da sinh học 16.000.000 VNĐ
DỊCH VỤ GIẢM BÉO
Dịch vụ Chi Phí
Giảm béo Ultra Burnfat 18.000.000 VNĐ
Giảm béo Ultra Burnfat 32.000.000 VNĐ
Giảm béo Ultra Burnfat 36.000.000 VNĐ
Giảm béo Ultra Burnfat 44.000.000 VNĐ
Giảm béo Ultra Burnfat 50.000.000 VNĐ
Giảm béo Contri Plus 3.800.000 VNĐ/1 ống tinh chất sử dụng
Giảm béo bùn cứu 15.500.000 VNĐ
Giảm béo bùn cứu 16.500.000 VNĐ
Giảm béo bùn cứu 19.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 12.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 12.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 15.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 13.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 16.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 13.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 16.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 13.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 14.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 17.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 16.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 19.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 14.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 17.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 16.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 19.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 32.500.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 42.000.000 VNĐ
Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản 50.000.000 VNĐ
TRỊ NÁM MELA EXTRA
Dịch vụ Chi Phí
Liệu trình Bio cell 10.000.000 VNĐ/ buổi
Liệu trình Bio cell 40.000.000 VNĐ
Liệu trình Laser + Ánh sáng sinh học 2.800.000 VNĐ/ buổi
Liệu trình Laser + Ánh sáng sinh học 25.200.000 VNĐ/ buổi
Liệu trình Laser + Ánh sáng sinh học 44.800.000 VNĐ
PHẪU THUẬT THẨM MỸ
Vùng Trị Liệu Định Lượng
(TB)
Hà Nội Sài Gòn
Nâng mũi Sline 90 phút 18.000.000 VNĐ 22.000.000 VNĐ
Nâng mũi cấu trúc mini 90 phút 25.000.000 VNĐ 30.000.000 VNĐ
Nâng mũi cấu trúc toàn diện 120 phút 45.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ
Nâng mũi sụn sườn tự thân 120 phút 70.000.000 VNĐ 80.000.000 VNĐ